Bursdagsinvitasjoner

Vi synes at det er en for stor oppgave for barna å bestemme hvem som skal inviteres i bursdag. De trenger voksne som kan hjelpe dem, og vi ønsker at dere "tar styringen" når invitasjonene skrives! Vi oppfordrer dere til å invitere alle barna i ei aldersgruppe, eller alle jentene/guttene. På foreldrelisten kan dere se hvilket år barna er født. Dersom ikke hele grupper blir invitert kan invitasjonene IKKE deles ut i bh. Da må dere gjøre det på fritiden! Invitasjonene skal deles ut av personalet og kan således ikke legges i hyllene av barna/foreldrene!