Dugnadsplikt

Foreldre forplikter seg til dugnadsarbeid med minimum 8 timer pr. barnehageår. Som hovedregel utføres 4 timer på høsten og 4 timer på våren.

Barnehagen arrangerer dugnader, mens noe arbeid kan gjøres utenom dugnadene. Daglig leder informerer om dugnadene og det legges ut liste for påtegning. På dugnader får vi gjort vedlikehold og forefallende arbeid, og det er av stor betydning for drift av barnehagen. Dugnadene er også et sosialt møtepunkt hvor dere blir kjent med hverandre og har pause med kaffe og vafler;)

Dersom det er noen som ikke stiller på dugnad, eller gir annen beskjed, blir de belastet med antall timer. Faktura sendes ut 1 gang pr. barnehageår og beløpet er på kr. 350,- pr. time.

Flerbarnsforeldre får redusert antall timer: full dugnad for første barn, halv for neste barn og deretter full reduksjon.

De som sitter i styret får godskrevet styrearbeidet som dugnad.