Dugnadsplikt

Foreldre forplikter seg til dugnadsarbeid med minimum 8 timer pr. barnehageår. Som hovedregel utføres 4 timer på høsten og 4 timer på våren.

Barnehagen arrangerer dugnader, mens noe arbeid kan gjøres utenom dugnadene. Daglig leder informerer om dugnadene og det legges ut liste for påtegning. Foreldre kan velge å betale for dugnadstimer, det koster da pr. dd. kr. 250,- pr. time. Det må avtales med daglig leder. Dersom det er noen som ikke stiller på dugnad, eller gir annen beskjed, blir de belastet med antall timer. Faktura sendes ut 1 gang pr. barnehageår.

Flerbarnsforeldre får redusert antall timer: full dugnad for første barn, halv for neste barn og deretter full reduksjon.

De som sitter i styret får godskrevet styrearbeidet som dugnad.