Oppholdsbetaling

Det betales for 11 mnd. i året og på forskudd den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri. Hel plass er 9 timer pr. dag og koster kr. 3000,- pr. mnd. I tillegg kommer kr. 350,- i mnd. for kost. For disse får de servert lunsj, frukt og god turmat! Det er 30% reduksjon i oppholdsbetalingen for barn nr. 2 og 100% reduksjon for barn nr. 3.

NB!!

Familier med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Se lenke til søknadsskjema.

https://www.harstad.kommune.no/soeknad-om-redusert-foreldrebetaling-i-barnehage-20222023.6516956-373977.html