Oppholdsbetaling

Det betales for 11 mnd. i året og på forskudd den 1. i hver måned. Juli er betalingsfri. Hel plass er 9 timer pr. dag og koster kr. 3230,- pr. mnd. I tillegg kommer kr. 300,- i mnd. for kost. For disse får de servert lunsj, frukt og god turmat! Det er 30% reduksjon i oppholdsbetalingen for barn nr. 2 og 50% reduksjon for barn nr. 3.

NB!!

Familier med lav inntekt kan ha rett til redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. Se lenke til søknadsskjema.

redusert-foreldrebetaling.373977.no