Søke plass

SØKNADSFRIST TIL HOVEDOPPTAK ER 1. MARS HVERT ÅR. Den samme fristen gjelder dersom man ønsker å søke om overflytting til en annen barnehage. Opptak av barn i ledige plasser er samordnet mellom private og kommunale barnehager. I følge barnehageloven har barn som fyller 1 år innen utgangen av november rett til barnehageplass i den kommunen de bor i. Se vedtekter for opptakskriterier i vår barnehage. Se lenke til søknadsskjema.