BTI-modellen (Bedre tverrfaglig innsats)

Vi jobber etter BTI-modellen som er en samhandlingsmodell for basis- og hjelpetjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Ved å bruke denne modellen sikrer vi at alle får den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Her finner dere utfyllende informasjon om BTI: Plakat BTI