Lenke til søknadsskjema

https://www.harstad.kommune.no/soek-barnehageplass.440219.no.html