Eierstyret og samarbeidsutvalget

Eierstyret

Birgitte Hangeland       Leder

Ingeborg Simonsen      Nestleder

Line Backer-Grøndahl   Sekretær

Espen Strand               Styremedlem

Sverre Amdam             Styremedlem

 

Samarbeidsutvalget

Victoria Ursin Larsen              Foreldrerepresentant

Trude Bakketun                     Foreldrerepresentant

Signe Rottem                        Foreldrerepresentant

Jan Sverre Lein                      Personalrepresentant

Vibeke D. Solstrand                Personalrepresentant

Heidi Dischington                   Personalrepresentant

 

Møteplan

16.10.23        Samarbeidsutvalget

17.10.23        Eierstyret

13.02.24        Eierstyret

09.04.24        Eierstyret

24.04.24        Årsmøte     

27.05.24        Samarbeidsutvalget 

28.05.24        Eierstyret

 

 

Saker til møter meldes senest 1 uke før møtet avvikles. Ta kontakt muntlig eller skriftlig til en av representantene.