Eierstyret og samarbeidsutvalget

Eierstyret

Sverre Amdam             Leder

Birgitte Hangeland       Nestleder

Ida S. Torsteinsen        Sekretær

Line Backer-Grøndahl   Styremedlem

Espen Strand               Styremedlem

 

Samarbeidsutvalget

Trude Perander                      Foreldrerepresentant

Marianne H. Walseth              Foreldrerepresentant

Mette K. Paulsen                    Personalrepresentant

Katrine Storbakk                    Personalrepresentant

 

Møteplan

20.10.20        Samarbeidsutvalget

21.10.20        Eierstyret

10.02.21        Eierstyret

14.04.21        Eierstyret

28.04.21        Årsmøte     

25.05.21        Samarbeidsutvalget 

26.05.21        Eierstyret

 

 

Saker til møter meldes senest 1 uke før møtet avvikles. Ta kontakt muntlig eller skriftlig til en av representantene.